Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природозащитен образователен център «Звездица»

В района на: Централен Балкан - [ карта ]

Населено място: с. Розино

Контакт: с.Розино 4 340, община Карлово

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Природозащитен образователен център «Звездица» е разположен в сградата на Читалището в с. Розино, община Карлово. Той е създаден в края на 2004 г. в подкрепа на дейността на местния Екоклуб «Малката Ида» и партньорските отношения на Парковата дирекция с училището и читалището в селото.
Центърът разполага с телевизор, видeо, компютър, библиотека. Обзаведен е с 26 работни места, подходящ е за провеждането на различни образователни и обучителни занимания с деца и възрастни.


Интересни обекти в районa на центъра:

Една от природните забележителности на селото е скалният феномен наречен "Булския камък". Той се намира на пътеката, която отвежда туристите към хижа Козя Стена. Представлява огромен камък, разположен върху по малки. Други природни забележителности са "Човечетата". Това са камъни разположени в балкана над селото, които погледнати от долу приличат на малки човечета.


Редовни събития

Всяка година около 24 май се отбелязва празника на розата. Хората отбелязват празника с танци и тържества.

КУКЕРСКИ ПРАЗНИК - идващ от древността и запленяващ с пищните си костюми и игри, празникът е очакван с огромен интерес. В него участват кукери от всички селища на Общината и гостуващи състави от страната.

ПРАЗНИКЪТ НА РОЗАТА се организира последната събота на м. май ежегодно. С близо 100-годишната си история се радва на огромен интерес. Привлича хиляди гости от страната и чужбина. Празникът на розата, типичен за карловския регион, е ден, който показва цялото многообразие от културни традиции и занаяти характерни за българина.

Хижа „ ЕХО ”

Транспортни връзки в района на центъра:

Село Розино е разположено на 25 км северозападно от Карлово, от двете страни на пътя София - Бургас, а в северната му периферия има жп гара.


Екопътеки/Маршрути в района:

• Розино - Хижа "ЕХО"
• Хижа "ЕХО" - Клисура
• Розино - Хижа "Козя стена"

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

Тук се намират хижите "ЕХО" и "КОЗЯ СТЕНА", включени в територията на Национален парк "Централен Балкан".  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.