Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Информационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин»

В района на: Пирин - [ карта ]

Населено място: гр. Банско

Контакт: Банско 2770, ул. България 4, Тел.:0749/88204, факс: 0749/88204

Линк: http://www.pirin-np.com

Административна сграда на Дирекция Национален парк Пирин Общ поглед към експозиционната зала Експозиция - Дървесни видове в Пирин

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Дирекцията на Национален парк “Пирин” в гр. Банско разполага с добре оборудван Посетителски информационно – образователен център, даващ възможност за провеждане на извън класни форми на обучение с ученици от различни възрастови групи.
В центъра са подредени няколко тематични изложби – “Стопаните на планината”, “Гъби”, “Дървесни видове в Пирин ”, “Пирински ендемити”. Разглеждането на експозициите е съпроводено с филми и беседи, подготвени от парковите експерти. Нови теми, обогатени с презентации са : “Кафявата мечка – властелинът на нашите гори”, “Дивата коза – скалният катерач” , “Скалният орел – властелинът на висините”, “Страшен ли е “страшният” вълк?!”, “Земноводни, влечуги, риби”, “Тайнственият живот на мравките”, “Еделвайсът – символ на чистота и издръжливост”, “Чудеса се разказват за билките…”, “Силата на горските плодове”.
Чрез повече от 200 природонаучни филми, в прожекционната зала на центъра, побираща до 40 посетители, може да се види и научи за биоразнообразието, опазвано на територията на Национален парк “Пирин”, както и в другите защитени територии в България. Богатата библиотека на парка е на разположение на интересуващите се от специализирана литература за флората, фауната, горите, опазване на околната среда, туризъм.
Билковата градина е интерактивна форма за пряко запознаване с някои от лечебните растения, опазвани на територията на националния парк, с техните лековити свойства.
Благодарение на светещия релефен макет на Национален парк “Пирин”, с обозначени хижи, най-високите върхове, групи езера, може да се направи един “бърз” преход през планината, да се набележат туристически маршрути, отговарящи на физическите възможности и времето, с което разполага туристът. В центъра българските и чуждестранни посетители могат да получат обстойна информация за защитената територия – история, животински и растителен свят, правила за поведение. Предстои визуализиране на туристическите маршрути, което ще даде възможност за предварително запознаване с местата, които туристите желаят да обходят.
Чрез “Птичия телефон” посетителите могат да се “обадят” на 53 птици, да чуят техните песни, да научат любопитни факти за живота им.
“За Природата се учи най-добре сред Природата!” – това правило е водещо при организиране на походи по създадените от парка специализирани образователни пътеки, където деца и възрастни могат да добият непосредствени впечатления от планината, да се заредят с много енергия и да докажат своите възможности.

Посетителският информационно – образователен център е достъпен за хора със затруднено движение. Специално за тях Дирекцията на Национален парк “Пирин” създаде през 2003 год. образователна пътека в местността Драгостинов чарк, на 4 км над гр. Банско, непосредствено до асфалтовия път за хижа Вихрен. Придружени от парков експерт, хората със специфични нужди имат възможност да прекарат времето си сред природата, да се заредят с много положителна енергия, а и да научат повече за Пирин планина и Национален парк “Пирин”!


Интересни обекти в районa на центъра:

• летен пешеходен туризъм по официалните туристически маршрути;
• специализиран туризъм - орнитоложки, ботанически...

Паркови райони:
• Каменица
• Синаница
• Баюви дупки
• Вихрен
• Безбог
• Трите реки

Защитени растения в Пирин

Транспортни връзки в района на центъра:

• БДЖ - теснолинейка гара Септември - гара Добринище;
• автобусен - целодневно Банско - София и обратно

Експозиция - пеперуди и снимки на защитени видове животни и растения в Пирин Светещ релефен макет  на Пирин Птичи телефон Пътят към Вихрен Пирински еделвайси Вихрен Вихрен и Кончето Вихрен

Екопътеки/Маршрути в района:

Демянишка река разказва...
Към царството на еделвайса
Към Башлийца
• Байкушева мура
• класни стаи в планината

МАРШРУТ №1 ЧЕРВЕНА МАРКИРОВКА

/част от международен маршрут Е-4 ПИРИНЕИ - АЛПИ - РИЛА - ПЕЛОПОНЕС/
х. Предел - х. Яворов - х. Вихрен - з. Тевно езеро - х. Пирин - м. Попови ливади

1 • х. Предел, 2 • ресторанта на Предел, 3 • разклона на м. Кулиното, 4 • бунгалата на болницата 5 • м. Кулиното, 6 • Склада, 7 • циганска колиба, 8 • Малка Джинжирица, 9 • Бабина вода,10-Дупката,11-Даутовово езеро,12-Конярника, 13 • Бела река, 14 • Баджоро, 15 • Стълбата, 16 • х. Яворов, 17 • Суходолски превал, 18 • Каменитишки превал,19 • Премката под вр. Викрен,20 • Вихренски преслап,21-х. Вихрен, 22 • Разклона на Равнако, 23 • Разклона при Дългото еаеро, 24 • Башлийска порта, 25- Винарска порта, 26 • Мозговишка порта, 27 • з. Тевно езеро, 28 • Краледворска десна порта, 29 • Аргирово езеро, 30 • Комитски чарк, 31 • х. Пирин, 32 • Сапвийца • разклона за х. Малина,33 • Тодорова полена,34 • Влашки мандри,35 • Водопоя, 36 • вр. Оропяк, 37 • Попови ливади

МАРШРУТ № II ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

разклона за х. Яворов /на магистралата гр. Разлог, гр. Благоввград/ • гр. Кресна общо 10 часа 30 мин.
1 • Разклона за х. Яворов, 2 • Разклона за Бетоловото и х. Яворов, 3 • пьтеката в началото на равния участък, 4 • Варниците, 5 • Голямата мура с пвйкитв, 6 • пътеката за хижата, 7 • на завоя преди х. Яворов, 8 • х. Яворов, 9 • Суходолски превап, 10 • Чорната вода, 11 • м. Пещерата, 12 • Разкола, 13 • Вьрбите

МАРШРУТ № III ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

гр. Банско • м. Пeщерите • х. Бъндерица • х. Вихрен • х. Яне Сандански общо 9 часа
1 • Входа на НП Пирин, 2 • разклона за рибарника, 3 • разклона за пещерите, 4 • разклона за Докимо, 5 • начало на Бъндеришка поляна, 6 • горния край на Бъндеришка поляна на раз- клона за Академика, 7 • х. Бъндерица, 8 • чешмата над Байкушева мура, 9 • х. Вихрен, 10 • разклона на Равнако, 11 • Муратово езеро, 12 • Бъндеришка порта, 13 • Голямо Спано поле • разклона за х. Беговица, 14 • разклона на Спанополска река,15 • х. Яне Сандански

МАРШРУТ №IV • СИНЯ МАРКИРОВКА
гр. Банско • х. Демяница • х. Беговица • х. Яне Сандански общо 11 часа
1 • Входа на НП Пирин, 2 • разклона за хлораторното отделение на ВиК, 3-над почивна станция Пирин, 4 • над х. Рай, 5 • преди Латата, б • след Латата на разклона, разклона при трансформатора на Почивния дом, 7 • Тодорова орница на разклона, В • отбивката за пряката пътека над Тодорова орница, 9 • Юленски мост, 10 • над м. Главите на завоя, отбивката аа пряката пътека, 11 • х. Демяница, 12 • разклона аа Василашки езера, 13 • разклона за Валявица, м. Тияците, 14 • разклона за Превалски езера, 15 • Мозговишка порта, 16 • Беговишка порта, 17 • разклона за х. Пирин,18 • х. Беговица,19 • х. Яне Сандански

МАРШРУТ № V ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА

с. Добринище • х. Гоце Делчев • х. Безбог- х. Пирин -гр. Мелннк общо 17 часа
1- с. Добринище,2 • разклона за манастира, 3 • Балев мост, 4 • разклона за Думатарско, 5 • разклона за Белудо, б • разклона за селскостопанския блок, 7 • разклона за Варетца, 8 • разклона за Варетца, 9 • Чешмата, 10 • х. Г.Делчев, 11 • рааклона над х.Г.Делчев, 12 • разклона за Високата ела, 13 • разклона за солището,14 • Тузлата,15 • разклона за говедарника, 16 • раэклона за х. Безбог, 17 • х. Безбог, 8 • разклона за х. Демяница, 19 • разклона за Орловец, 20 • Аргирово езеро, 21 • Комитски чарк, 22 • х. Пирин, 23 • разклона за Попово, 24 • под Петрова цьрква на пьтя, 25 • гр. Мелник

МАРШРУТ № VI КАФЯВА МАРКИРОВКА

м. Пещерата • а. Синаннца • м. Мозгоеица • х. Бегоеица • м. Аамаците o х. Пирин обще 11 часа
1 • м. Пещерата, 2 • х. Синаница, 3 • Синанишка порта, 4 • Спано поле, 5 • Мозговица, б • х. Беговица , 7 • Азмаците, 8 • Лопово /разклона под х. Пирин, 9 • х. Пирин

МАРШРУТ № VII ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА
х. Бъндерица- Премката обще 2 часа 30 мин
1 • х. Бъндерица, 2 • разклона под з. Казана, 3 • Премката

МАРШРУТ № VIII СИНЯ МАРКИРОВКА
х. Вихрен • х. Синаница общо 4 часа
1 • х. Вихрен, 2 • разклона на Равнако, 3 • Бъндеришка порта, 4 • разклона за вр.Георгийца, 5 • Синанишка порта, 6 • х. Синаница

МАРШРУТ № IX ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА

х. Вихрен • х. Демяница обще 4 часа
1 -х. Вихрен, 2 • разклона на Равнако,З • разклона заДьлгото езеро,4 • разклона за Василашки езера над х.Демяница, 5 • х.Демяница

МАРШРУТ № X ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА
Винарска порта • м. Мозговица общо 2 часа
1 • Винарска порта, 2 • м. Мозговица

МАРШРУТ № XI ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

х. Демяница -х. Безбог общо 4 часа 30 мин
1 • х. Демяница, 2 • разкпона над Тияците, 3 • разклона над Попово езеро • разклона за х. Демяница, 4 • х. Безбог

МАРШРУТ № XII ЖЪЛТА МАРКИРОВКА
х. Беговица • х. Пирин пбщо 4 часа 30 мин
1 • х. Беговица, 2 • разклона за Беговото езеро,З • х. Пирин

МАРШРУТ № XIII СИНЯ МАРКИРОВКА
х. Пирин-х. Малина- м.Водопоя • м.Попови ливади общо 6 часа
1 • х. Пирин, 2 • разклона на Близнаков чарк, 3 • х. Малина, 4- Водопоя, 5 • м. Попови ливади.


Възможности за настаняване в центъра и околностите:


Вихрен Бъндеришки чукар


Василашките езера Заслон „Тевно езеро” Връх Тодорка Джангал (2730 м) е един от най-красивите върхове в Пирин Стражите и Полежан
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.