Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природозащитен център „Натура” - гр. Враца

В района на: Врачански Балкан - [ карта ]

Населено място: гр. Враца

Контакт: Враца 3000, ул. Иванка Ботева 1, п.к.241, Георги Антонов - 092/66 03 18, 0888 86 65 29

Линк: http://vr-balkan.net


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


1. Информационни дейности:
• Осигуряване на пълна информация за територията на ПП „Врачански Балкан” и поддържане на база данни;
• Осигуряване на пълна туристическа информация за територията на ПП „Врачански Балкан” и Община Враца.


2. Образователни проекти и програми
• Тематични образователни програми за различни възрастови групи;
• Беседи за ПП  „Врачански Балкан”;
• Прожекция на филми и презентации;
• Провеждане на обучения, семинари, работни срещи;
• Провеждане на кампании и отразяване на специални природозащитни събития и дати;

3. Рекламни и PR дейности
• Участие в туристически борси и изложения;
• Разработване на тематични рекламни материали;
• Участие в специализирани издания и публикации в медии;

4. Допълнителни туристически услуги
• Продажба на сувенири  и рекламни материали;
• Осигуряване на водачески услуги;
• Осигуряване на допълнителни туристически услуги;

5. Консервационни дейности и мониторинг на видове.


Интересни обекти в районa на центъра:

• Резерват „Врачански карст”
• Проходът Вратцата
• Пещера Леденика
• Водопад Боров камък
• Водопад Скакля
• Защитена местност „Веждата”
• Природна забележителност Ритлите
• Защитена местност Лакатнишки скали
• Карстов извор Житолюб
• Пещера Темната дупка
• Връх Околчица
• Местност Йолковица
• Местност Рашов дол
• Местност Избата
• Черепишкият манастирТранспортни връзки в района на центъра:

градски автобус №3


Екопътеки/Маршрути в района:

№ 1. гр. Враца – м. “Гарванец” – м. “Кравя” – х. Леденика;
№ 2. гр. Враца – м. “Локумчето” – м. “Кравя” – х. Леденика;
№ 3. кв. Бистрец – м. “Влайна” – х. Леденика;
№ 4. гр. Враца – м. “Учителски колонии” – Замбина могила – х. Пършевица;
№ 5. гр. Враца – с. Згориград – в. Боров камък – х. Пършевица (екопътека);
№ 6. гр. Враца – в. Скакля – м. “Патлейна” – м. “Избата” – х. Околчица;
№ 7. гр. Враца – кв. Медковец – м. “Женската вода” – х. Околчица;
№ 8. с. Паволче – м. “Веждата” – Крушов дол – х. Околчица;
№ 9. гр. Враца – м. “Йолковица” – х. Околчица (Път на Ботевата чета);
№10. х. Околчица – м. “Погледец” – м. “Рашов дол” – с. Лютиброд;
№11. Маршрут “Тезеро”;
№12. х. Пършевица – м. “Боров камък” – м. “Царево ливаде” – х. Околчица;
№13. х. Пършевица – бр. Бук – м. “Йолковица” – х. Околчица;
№14. с. Зверино – вр. Яворец – х. Околчица;
№15. г. Лакатник – с. Миланово – х. Пършевица;
№16. с. Оплетня – в. Остра могила – в. Бегличка могила – х. Пършевица;
Интерпретативни маршрути
№1. Войводин дол – Скакля – гр.Враца – познавателен маршрут;
№2. Планинарство за начинаещи – туристически маршрут;
№3. Карст и биологично разнообразие – познавателен маршрут;
№4. В света на екологията – образователен маршрут;
№5. Горска пътека на приказките;
№6. Гората – място за живот и прием – познавателен маршрут;

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

Хотел “Хемус”
гр.Враца пл. Христо Ботев 1
тел. 092 / 62 41 50 092/ 66 16 49, 0889/654757
e-mail : hotel.hemus_2005@abv.bg

Хотел „Мира”
> гр.Враца, ул."Сан Стефано" №8
тел. 092/ 66 62 62; 0898 558, 0898 558,0898 558 658
e-mail: mira_hotel@abv.bg

Хотел „Ясен”
гр. Враца бул.Втори юни 45
тел.: 092/620255, 0885607353
http://www.hotelyassen.com/

Хотел „Зора”
гр. Враца, бул. „Втори юни” №129
тел.: 092/62 32 31 0888/922 621
e-mail: zorahotel@abv.bg
http://hotelzora.eu

Хотел „Военен клуб”
гр. Враца, ул.”Трайко Китанчев” 9
тел: 092 / 622259; 0887 / 277244

Хотел „Фламинго”
гр. Враца бул.2ри юни №68 Враца България
тел.: 092/662299; 0896111165;
http://hotelflamingo.org

Хотел „Чайка”
Тел/факс: 092 62 13 69; GSM: 0885 36 70 95
e-mail:chaika_hotel@abv.bg

Хотел „Раде”
гр. Враца, ул. “Генерал Леонов” 9
тел.:092 66 14 70

Хотел „Алпийски Дом”
Адрес: на 2км от град Враца, в местност Вратцата
Тел.: 092 661 529

Хотел „Класик”
гр. Враца на бул. „Втори юни” (срещу пожарната).
тел.: 092 66 23 70  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.