Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природен парк "Рилски манастир"

В района на: Рила

Населено място: гр. Рила

Контакт: гр. Рила 2630
ул. Бенковски №2
тел./факс +359 7054 2293
Инж. Вангел Аврамов - директор - GSM 0889899950
Инж. Камен Гълъбов - експерт "Гори" GSM 0885201276
Десислава Андонова - експерт "Фауна" GSM 0885201276
Инж. Мария Христова - експерт "Флора"
Райна Пашова - експерт "Връзки с обществеността" GSM 0885201277
Васил Янев - отговорен счетоводител GSM 0888151115
Райко Йорданин - шофьор - домакин GSM 088242201

Линк: http://www.parkrilski-manastir.com/index.html


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Природен парк "Рилски манастир" е създаден през 2000 г., когато част от Национален парк "Рила" с площ от 25 253,2 ха е обособена в Природен парк, при запазване на същия режим на стопанисване, охрана и провеждане на мероприятия в тези територии.Разположен е в югозападната част на Рила планина.

Паркът е защитена територия с една от най-високите за страната степен на естественост, стабилност и представителност на екосистемите.Това уникално биологично разнообразие се изразява в 1400 вида висши растения, от които 96 са включени в Червената книга на България и над 202 вида гръбначни животни, от които 33 са включени в Червената книга.


Интересни обекти в районa на центъра:

Територията на парка обхваща гори, високопланински ливади, алпийски местности, високи върхове и вълнуващи пейзажи в сърцето на Рила планина.Особено забележителен е районът около Кирилова поляна с красивата скалиста дъга, включваща върховете Злия зъб, Иглата, Купените, Ловница, Орловец и Елени връх. Целият склон към долината на р. Рилска е нарязан от многобройни стръмни улеи, по чийто дълбоки и стръмни корита се свличат много лавини, проявяват се и каменопади. По-известни от тях са Белия улук, Дългия улук, Варника, познати още като Злите потоци.

На територията на парка има още 28 ледникови езера. Паркът е заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м. Рилски манастир

Културно-историческото наследство на територията на ПП "Рилски манастир" е огромно. Тук се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност - Рилският манастир. Той е основан през 10 век (927-941г.) от отшелника Иван от с. Скрино, наречен по-късно Рилски. От 10 до 14 век манастирът се е намирал на 3 км. североизточно от днешната сграда. Бил е построен около естествена пещера, в която е живял св. Иван Рилски. През 1335 г. Феодалът Хрельо Драговола построил манастирските сгради на естествено укрепената тераса между реките Рилска и Друшльовица. Хрельовата кула (1340 г.) е най-старата сграда в манастира, която е запазена и до днес.

В манастира са създавани, събирани и опазвани с религиозна страхопочит ръкописни и старопечатни книги, исторически документи, дарствени царски грамоти, икони и църковна утвар, златошити одежди и дарове донасяни от вярващите. Неговото значение на религиозен център е признато от целия православен свят, за което свидетелстват многобройни документи, съхранявани в манастирската библиотека и музейните сбирки.

През 1983 г. Рилският манастир е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световната култура.

Изглед от манастира

Рибните езера и едноименната хижа между тях от Канарата Смрадливото езеро Изглед от манастира

Екопътеки/Маршрути в района:

Маршрут "В горския дом"

Маршрутът "В горския дом" е обособен като детски кръгов маршрут и се намира в една от многото красиви местности на Природен парк "Рилски манастир"- местността Бричебор - Мандрата. Разходката по пътеката не само е предизвикателството за децата , но тя ще бъде приятна за всеки турист решил да научи нещо повече за гората. В специално изградената "Класна стая" от природни материали може спокойно да си отдъхне всеки , децата да поиграят , да научат как да се ориентират в гората и още безброй интересни неща. Тук всеки може да чуе гласовете на птиците, а за желаещите да научат нещо повече за тях, дирекцията е изградила орнитологичен център. Любителите на растителния свят могат да получат изчерпателна информация за висшите растения от информационните табла изградени в близост до кътовете за отдих.


Дендрологичен маршрут

Дендрологичният маршрут е обособен като част от Природен парк ,, Рилски манастир" и е едно от най - посещаваните места на територията на парка. Той е изграден върху съществуващата от векове пътека до гроба на ,,Св. Иван Рилски " и църквата "Св. Апостол и евангелист Лука". Преминавайки прехода до пещерата и гроба, посетителите имат възможност да видят много и различни видове дървета и храсти, които растат естествено на една сравнително малка територия. Специалистите от природния парк желаят, по оригинален начин, да покажат това растителното богатство на естествената природа, и то да бъде забелязано не само от специалистите, но и от всички посетители на парка. Пътеката води своето начало сред величествена букова гора, настанила се в подножието на склона на 1250 м. надморска височина, с типично южно изложение. Самото месторастене е определено като Буково-високобонитетно, а възраста на насаждението (гората) е около 170 г. Освен величествените Буки тук ще открием: Планинският явор, Шестил, Планински бряст, Планински ясен , а в горната част на склона се вижда и Черешата . Тревната растителност е оскъдна. Едно от най - желаните за посещение места в района на Природния парк и Рилския манастир е пещерата, в която е живял и починал Св. Иван Рилски. Това е естествена площадка по средата на склона, оформила се в ясно изразени скали. Място, внушаващо преклонение, мир и спокойствие. Тук представители на дървестните видове са: Планински явор, Бук, Липа , Череша, Круша , Слива , Ясен , а храстите са представени от: Дрян , Чашкодрян , Дървовиден бъз , Леска. От тревната растителност се срещат: Ведрица , Медуница, Синчец , Мъртва коприва , Лечебна иглика , Зъбник , Миризлива теменуга , Ягода и др. След пещерата по пътеката към Аязмото и молитвената скала можем да видим представители на иглолистните видове - Ела , Смърч , Бяла мура , Планински ясен , Хиркански клен , Мъждрян , Зимен дъб, Явор. Спускайки се по пътеката в посока към Рилски манастир, неусетно стигаме до малката буйна река Очова. През 1996 год. в този район в следствие на паднала лавина е повалена по - голямата част от дървостоя. Възстановяването на гората е станало по естествен и изкуствен начин(залесяване). Естествено е настанявянето на: Явор , Бук , Ясен , Череша , Офика , Леска , Ива, Малина, Къпина , Беладона , Риган , Бъз , а по изкуствен начин е внесен Питомен кестен. Почти равната пътека, след моста, следва границата между резервата и природния парк и ни отвежда към църквата Свети Евангелист Лука и жилището на Неофит Рилски. Въпреки, че района е посещаван от много хора могат да се видят в естествен вид - Люляк , Сребролистна липа Бяла акация , Воден габър , Планински ясен , Чимшир, Глог и други. Маршрутът завършва на пътя за Рилския манастир.


Пътека на младия природолюбител

Природен парк "Рилски манастир" е оазис на уникално биологично разнообразие. Накъдето и да погледнеш: поляните, върховете, планинските потоци, дори безжизнените скали са среда за живот на растения и животни. На 7 км от Рилския манастир, в красивата местност Кирилова поляна, дирекцията на Природен парк "Рилски манастир" изгради "Пътека на младия природолюбител". Красива през всички сезони, независимо дали е пролет и всичко е покрито с цветя, или зима и всичко е снежнобяло. Съчетанието на парковата инфраструктура с красотите на природата предоставя чудесни условия за пряко общуване на младите природолюбители с природата. Пътеката ще ви помогне да се докоснете до вълшебството на природата. Знаете ли колко много цветя, птици и дървета живеят в нея? И всички те са като нас хората, те са част от нас. Тръгнете по пътеката и ще научите повече отколкото сте очаквали. Постепенно навлизате в гората и вървейки, неусетно очаровани от красотата стигате до "класната стая". Седнете и починете. Там ще видите хранилка за животни. Огледайте се за следите на горските обитатели. Ще срещнете някои от тях или може би те ще видят вас. Постойте и се вслушайте в гласа на гората. Чувствате се добре, нали? А сега, гонейки пеперудите и събирайки цветя, вие ще стигнете до птичите домове. Всяка птица има характерен "дом". Всички те се различават: на бързолета, червеногушка, синигер или другите пойни птички. Тук, дето се наслаждавате на изпълненията на горските певци, можете да научите от "Горския будилник" коя птица е най-ранобудна. Как да помогнем на пойните птици в опасност: -Като не ги държим затворени в клетки, -Като им направил къщички и хранилки -Като не посягаме на техните малки -Като им помагаме да преживеят зимата, приготвяйки им храна( семена и трохи ) и я поставяме на подходящи места. Ако правилно сте се ориентирали, по-нататък ще видите малко мостче. Преминете по него и то ще ви покаже пътя към лечебния кът. Оттам може да научите за значението на растенията за нас, хората,да разберете колко са ни полезни, стига да знаем как да ги използваме. Позната и непозната е природата. Тя е естествена среда на живот и ние, хората не можем без растенията, животните, бистрите потоци и вековните дървета. Затова е необходимо да се грижим за тях. Малко или много те се нуждаят от грижи.
Ботанически маршрут м. Кирилова поляна -Сухото езеро

Един от типичните и характерни маршрути, показващ голямото и все още запазено растително и животинско разнообразие на Рила планина и Природен парк "Рилски манастир" е м. Кирилова поляна - Сухото езеро. Този маршрут е оформен от специалистите в парка като БОТАНИЧЕСКА ПЪТЕКА. Ботаническата пътека Кирилова поляна - Сухото езеро, която е част от Европейския маршрут Е4 предлага голямо разнообразие от растителни видове и представлява интерес както от ботанически така и от екологичен аспект. Преходът включва местности с максимална разлика в надморската височина от около 400м Изходната точка на маршрута е местността Кирилова поляна, която се намира на 1500 м.н.в. , а крайната е Сухото езеро, което е азположено на 1928м.н.в. в североизточната част на Природния парк. Освен богатството от растителни видове по този маршрут могат да се видят някои характерни местообитания /скални, горски и крайпоточни. Видовото разнообразие по маршрута наброява над 70 дървесни,храстови и тревни растения. Характерни за този ботанически маршрут са: ендемичните бяла мура /Pinus peuce/ и планински явор /Acer heldreichii /; лечебните растения - шипка /Rosa sp./, малина /Rubus sp. Продължителността на маршрута е 2 часа умерен ход, като в първата 1/3 част пътеката е по-стръмна, а после хоризонтална. Същата е добре маркирана с бяло-зелео-бяло. Обозначена е с подходящи насочващи стрелки, а погледните места са маркирани по начин за да могат посетителите да се ориентират в обстановката ида разгледат по характерните растения и природни забележителности за мястото
Ботанически маршрут Кирилова поляна-Рибни езера-Смрадливо езеро

Растителното разнообразие от защитени, лечебни и ендемични растения на Рила планина и Природен парк Рилски манастир може да се види по ботаническия маршрут местност Кирилова поляна- Рибни езера- Смрадливо езеро. Преходът включва местности с максимална разлика в надморската височина от около 700м. Изходната точка на маршрута е Кирилова поляна на 1500м.н.в., а крайната е Смрадливото езеро 2294 н.м. По този маршрут посетителите могат да се запознаятс над 90 вида дървесни, храстови и тревни растения. Основните дървесни видове по пътеката са: ОБИКНОВЕНА ЕЛА, СМЪРЧ, БЯЛ БОР, БЯЛА МУРА,ВЪРБА. Малини, боровинки, хвойна и бъз са най-често срещаните храсти. Представители на тревните растения, които могат да се срещнат по маршрута са: Живовлек/Plantago sp./ , водно лютиче/Ranunculus acris sp./,планинска камбанка /Campanula alpine/,шапиче/ Alchemilla sp/,Равнец/Achillea sp./, Незабравка/Miosotis sp./, Лютиче/Ranunkulus sp./, Тлъстига/Sedum sp./, Здравец/Geranium sp./, Tеменуга/Viola sp./, черноглавчe/Knautia sp./, Вратига/Tanacetum sp./, чемерика/Veratrum sp./, жълта и петниста тинтява/Gentiana sp./, Златовръх/Rodiola rosea./, рилски ревен/Rheum rhaponticum/ и много други. Освен богатото разнообразие от растителни видове избрания маршрут дава възможност да се видят следните местообитания ( скално, краиезерно и крайпоточно ). Продължителността на маршрута е пет часа и позволява от Кирилова поляна до кота 2000 да се стигне с моторно превозно средство по път, който е чакълиран. От там пътеката е обре маркирана с три основни цвята бяло-жълто-бяло. При умерен ход за около час и половина може да стигнете до хижа Рибни езера. Характерните погледни места са маркирани по начин за да могат посетителите да се ориентират в обстановката и да разгледат голямото разнообразие от растения и природни забележителности.  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.