Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Център за едрите хищници „Влахи”

В района на: Долината на Струма

Населено място: Влахи

Контакт: Тел: (02) 963 14 70 Факс: (02) 963 14 70 Адрес на офиса: София 1421, ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3

Линк: http://balkani.org/activities/education/wolf-program/

Опитоменият вълк Въчо

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Идеята за създаване на образователен център за едрите хищници се роди в процеса на работата по изследване и опазване на вълка и впоследствие на мечката и риса. Решихме, че такова място с подробна реалистична и атрактивно поднесена информация, би било чудесно средище, където младите хора да научават повече за природата и необходимостта от опазването и. Избрахме село Влахи за място, където да създадем този център, тъй като с всички концентрирани там природозащитни дейности селото само по себе си се превръща в своеобразно „място за среща с природата”.

Центъра се изгражда в партньорство между Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ (като част от програмата за едрите хищници на сдружението) и БДОБР – СЕМПЕРВИВА.

В него са представени видовете големи хищници в България и техни родствени видове по света. Информацията в изложбените зали на две нива е акцентирана върху вълка, кафявата мечка, риса и чакала, средата, която обитават, взаимоотношенията им с други видове. Специално внимание е обърнато на отношението на хората към тези видове и какво е необходимо да се прави, за да ги запазим за в бъдеще. В допълнение на основния акцент на центъра тук ще научите и за други редки и застрашени видове животни. Интерактивните изложбени материали, които ви приканват да натискате копчета, да отваряте вратички, за да надникнете в корема на мечката или пък в леговището на вълка, са чудесен начин за обучение чрез забавление.

Комплексът разполага със зала с 40 места, подходяща за срещи, прожекции и работа с деца. Кафене и сувенирен магазин.

Програми за групи деца

Програмите за деца, които целят запознаване с природата и обитателите са съобразени с различните възрастови групи. Включват няколко основни дейности:

Еднодневна програма

1. Посещение на Центъра за едрите хищници – изложбена част

2. Прожекция (или презентация с лекция) в Центъра за едрите хищници

3. Посещение на мечката и вълците към центъра

4. Образователни игри на открито

Двудневна програма

При двудневна програма, на втория ден се прави поход в планината със запознаване на децата с местообитанията на големите хищници и други горски животни, следите които оставят и как младите изследователи изучават и проследяват тези следи и какви методи използват, за да разберат повече за природата, обитателите и и начина им на живот.

Други програми

Тийм билдинг във Влахи

По следите на едрите хищнициИнтересни обекти в районa на центъра:

Екипът на Програмата за изследване и опазване на вълка в България от години провежда образователните дейности за едрите хищници. Реализирането на идеята за образователен център за едрите хищници е основна стъпка в този процес. Центърът е изграден в с. Влахи в подножието на Пирин планина. Замислен е като средище за провеждане на образователни дейности за природата като цяло, независимо че акцента в експозициите е върху едрите хищници на България и по света. Изложбените зали са оборудвани с интерактивни материали с богата информация. Зала с 50 места и техника за прожекции и срещи дава възможност за практическа работа и за провеждане на семинари, работни срещи и др.

Реализирането на центъра се подпомага от Darwin Initiative, Anglian Wolf Society, DBU, EURONATUR. Наши партньори са Education4Conservation и ENEA.

Сега в почти изоставеното село живеят около 12 постоянни жители. От повечето къщи на бившето голямо село, са останали само рушащи се каменни зидове, накацали по стръмните каменисти терени. Заедно с причудливите скални образувания наоколо, тези руини от създават неповторимо магнетично излъчване на селото. Точно на това място от извесно време се случват интересни неща. Една неправителствена организация, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - "Семпервива" вече четвърта година реализира интересни проекти. Дружеството се специализира в опазването на стари, изчезващи породи животни.

каракачански кучета каракачанскo куче

Транспортни връзки в района на центъра:

Село Влахи се намира в полите на Югозападен Пирин, на десет километра от гр. Кресна.
волиерата на мечо каракачански кози Представяне вълната на каракачански коч каракачански овце каракачанскo куче каракачански кози
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.