Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Център за опазване на влажните зони «Драгоманско блато»

В района на: Западни гранични планини

Населено място: Драгоман

Контакт: Андрей Ралев, +359 884268552

Линк: http://balkani.org/


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Това е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници от всички възрасти на тема опазване на влажните зони и карстовите форми. Всеки турист и природолюбител може да получи:
• Лекция;
• Местен водач;
• Оборудване за наблюдения на птици (зрителна тръба и бинокли);
• Определители за животни и растения, библиотека и др.;
• Информационни материали за района;
• Велосипеди за придвижването около блатото (3 броя);
• Стереомикроскоп;
• Прожекция на филм за Драгоманското блато и Чепън.


Интересни обекти в районa на центъра:

• Драгоманско блато - най-голямото карстово блато, възстановено последните 10 години, 230 вида птици.
• Чепън планина с тракийско светилище на бог Сабазий.
• Разбоишки скален манастир и други стари църкви
• Река Нишава.


Транспортни връзки в района на центъра:

Центърът се намира на 40 км от София по международен път Е-80 -> Отклонение за Годеч -> Разклона за Големо Малово и Драгоманското блато.

Влак от София в 6:20, 7:40, (11:40), 13:20, 14:55, 17:32, 19:29, 20:40.

Редовни автобусни линии


Екопътеки/Маршрути в района:

• Дървено наколно мостче в Драгоманското блато (30 мин).
• Кула за наблюдение на птици.
• Маркирана туристическа пътека по Чепън (5 часа).


Много възможности за велотуризъм

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

• Дядо Давидковата къща, с.Калотина: www.diadodavidko.com .
• Бунгала до рибарника в с.Калотина.
• частни квартири в гр.Драгоман.  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.