Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природен парк “Беласица”

В района на: Западни гранични планини - [ карта ]

Населено място: с.Коларово

Контакт: с.Коларово, Община Петрич ул. „Беласица” № 14 тел/Факс: 07423 20-03,

Линк: http://www.belasitsa.net


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Обявяването му е с цел:
• Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
• Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
• Опазване на защитени и ендемични животински видове, като белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L. ) и др.;
• Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.


Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг - с Република Гърция. Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр.Петрич, всички разположени на територията на Община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 дка.


Интересни обекти в районa на центъра:


Ако сте в района на Природен парк „Беласица” можете да посетите още:
• Исторически музей - гр.Петрич - музеят съхранява информация за историята и културата на Петричкия край.
• Къщата музей на пророчицата Ванга в гр.Петрич - намира се в центъра на града.
• Мемориален комплексСамуилова крепост - представя величавите и трагични събития от битката при Ключката клисура от 1014 г. Намира се извън град Петрич по пътя за Златарево, в близост до Природен парк „Беласица”. Има директна връзка до комплекса, по черен път, от село Ключ.
• Рупите - независимо, че е на около 10 км от Природния парк, Рупите са специално място. Тук голяма част от живота си, както и последните си години изкара петричката пророчица леля Ванга. Тук могат да се посетят минералните извори, намиращи се в кратера на изгаснал вулкан, природната забележителност Кожух, църквата “Света Петка”. Също така могат да се видят останки от крепостна стена и античният град Хераклея Синтика, открити от учените наскоро.Екопътеки/Маршрути в района:

Маршрути на територията на Природен парк „Беласица”:
Основни (дълги) туристически маршрути на територията на Природен парк „Беласица” са:
• град Петрич (стадиона) - хижа Беласица - хижа Конгур - връх Конгур (5 часа)
• град Петрич - хижа Беласица (1 час 30 мин)
oхижа Беласица - хижа Конгур (1 час 30 мин)
oград Петрич (Младежки дом) - местност Папреница - местност Божкиното - местност Лопатара - връх Конгур (5 часа)
• село Коларово - местност Лопово - връх Радомир (7 часа)
• село Самуилово - местност Лопово (по пътя) - връх Радомир (8 часа)
• село Самуилово - местност Лопово (пътека) - връх Радомир (7 часа)
• село Ключ - връх Тумба (8 часа)
• село Скрът - връх Тумба (7 часа)
• село Габрене - връх Тумба (6 часа)
В Природен парк „Беласица” има кратки (маркирани) туристически маршрути, стигащи до интересни местности и водопади, намиращи се в близост до селата , разположени в подножието му:
• село Коларово - езерото Гьолчето, което е единственото естествено езеро в планината - село Коларово
• село Самуилово - местността Бялата чешма - село Самуилово
• село Камена - водопада - Параклиса - село Камена
• село Яворница - Яворнишки водопад - село Яворница
• село Яворница - местност Милянова - село Яворница
• село Ключ - местността Марката - село Ключ
• село Скрът - Мангърски водопад - село Скрът
• село Скрът - водопад Дъбицата - село Скрът
• село Габрене - местност Пишена скала - село Габрене

Възможности за настаняване в центъра и околностите:


С обявяването на планината Беласица за природен парк започна развитието на селския и екологичен туризъм в региона.
Съществуват възможности за настаняване в категоризирани обекти почти във всяко от подгорските села, намиращи се в подножието на Природен парк „Беласица”. На територията на парка има три хижи - Беласица, Конгур и Лопово, а за любителите на градската среда има множество хотели в град Петрич.

Хижа Беласица
Тел.: 0896/ 68 83 78
Кирил Трайков


Хижа Конгур
Тел.: 0896/ 68 83 82
Георги Мицев


Комплекс „Нери”
село Яворница
тел.: 0886/ 43 53 56
Рукие Изирова


Kъща за гости „Янкиш”
село Самуилово
тел.: 0896/ 68 83 79
Валентин Атанасов


Мотел - кафе "Лили и син"

гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", 54
Тел.: 0878/ 735 934; 0899/ 735 934, 0745/ 2 24 66
Лили Насева


хотел "Бац"
гр.Петрич, ул."Цар Борис III", 45
Тел.: 0745/ 69 300, 0745/ 69 301
www.hotelbats.com

хотел "Елена"
гр.Петрич, ул. "Асен Златаров", 2А
0745/ 62101, 0889/ 277791
www.hotelelena-bg.com


хотел “Май”
гр.Петрич, ул."Пирин", 1А
0745/ 6-11-78, 0745/ 6-1076


Мотел „Динко”
село Камена
тел.: 0888/ 94 93 37
Ивайло Петров


Kъща за гости - сем. Тачеви
село Яворница
тел.: 0893/ 47 15 70
Валентина Тачева


Kъща за гости - сем. Костадинови
село Скрът
тел.: 0886/ 92 65 83
Гуца Костадинова


Туристическа спалня
гр. Петрич, ул. "Гоце Делчев" № 26
тел.: 0745 61449, 0896 688 380
Светла Бохорова

Чуриловския манастир Лилиум


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.