Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природен парк „Русенски Лом”

В района на: Други територии - [ карта ]

Населено място: Русе

Контакт: Бул."Скобелев" 7 7000 Русе тел./факс: 082 872 397

Линк: http://lomea.org/


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр. Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа - Природен Парк „Русенски Лом”. Паркът носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав. Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км. В тази заповед се описват границите и режима на стопанисване на защитената територия, както и се поставят редица условия за дейностите извършвани на територията на парка.


Интересни обекти в районa на центъра:


В границите на природния парк се намира археологическият резерват „Скални църкви”. Той е разположен в село Иваново и основния обект, който е включен в него е манастирът „Св. Архангел Михаил”. Манастирът е бил основен културен и църковен център на областта през късното Средновековие. Голям е броят на църквите на теритоията на природния парк. Общия брой на действащите и нефункциониращите църкви в рамките на парка са над 30.

Тук се намира и археологическият резерват „Червен”, който се намира в село Червен. Някога на мястото на днешното село се е намирал един от основните културни центрове в североизточната Дунавска равнина.

Тук е и единственият действащ в България скален манастир край село Басарбово - „Св. Димитър Басарбовски”

Карта на парка

Транспортни връзки в района на центъра:

Разположен е на около 20 километра южно от Русе.

Карта на пътищата Крепостта Червен Скални църкви - Иваново Ведрица Синявици

Екопътеки/Маршрути в района:

Дендропътека
Общообразователен маршрут за запознаване с местните дървесни и храстови видове. Разкрива типичния облик на Поломието.
Дължина 6 км. Начало - от с. Нисово (на изхода за гр. Попово), преди моста над р. Малки Лом се тръгва в ляво, по черен път, срещу течението на реката.

Движението е по равен черен път. Минава се край колония на белогръд бързолет. Има изградени места за палене на огъни мостче през реката. Дендропътеката включва кръг с дължина 2 км. Могат да бъдат видяни над 20 местни дървесни и храстови видове, обозначени с табели с наименованията им. Маршрутът започва с изкачване по широка пътека до скална площадка с панорамен изглед към р. Малки Лом. Пътеката води край ръба на скалите до космат дъб. Оттам се тръгва надясно и надолу по стръмна пътека, която достига до ливадите край реката.

Връщането е по черния път край реката. Може да се продължи до Голям Нисовски манастир, с което маршрута се удължава с още 4 км. До манастира има изграден кът за отдих.

Вековният бряст край с. Нисово
Общопознавателен маршрут по северния бряг на р. Бели Лом.
Дължина 6 км. Начало – от източния край на с. Нисово се пресича р. Бели Лом и се тръгва надясно по черен път срещу течението на реката.

Маршрутът се отклонява от пътя вляво към християнско гробище от XVII в. и към горната част на скалите, откъдето се открива панорама към течението на р. Бели Лом. Слиза се по пътека край ръба на скалите, минава се край рибарниците на селото и се следва пътека на изток до скална площадка в горната част на скалите, откъдето се открива панорама към останките от село Галица.

Пътеката слиза на североизток до реката и отвежда до вековен бял бряст, където има изграден кът за отдих. Продължава се до разрушена воденица, а на 200 м. след нея, на север по дере до горната част на скалите над реката.

Връщането до с. Носово е по пътека край ръба на скалите, откъдето се открива панорама към поречието на р. Бели Лом, гората Батаклията и рибарниците до селото. От април до октомври привечер от моста над реката могат да се наблюдават ловуващи прилепи.

Ивановски скални църкви
Исторически маршрут за запознаване с Ивановските скални църкви и историята на Поломието
Дължина – от 1 до 9 км. Според маршрута от с. Иваново или от паркинга пред Ивановските скални църкви. Движението е по равен черен и асфалтов път.

Начало – от ж.п. гарата през с. Иваново по дерето край Гарвалов Ялак или по шосето от пътя за гр. Русе към Ивановски скални църкви срещу течението на р. Русенски Лом. Маршрутът е от с. Иваново до Ивановските скални църкви. Минава се близо до паметниците на загиналите в Руско-турската освободи--телна война край с. Иваново.

Достига се до разрушената църква, където може да се пресече реката и по черен път да се разгледа долината и някои скални ниши. Стига се до паркинга пред църквите, където има постоянен екскурзовод от Русенски исторически музей. От църквата “Св. Богородица” може да се стигне до пътека, минаваща край спалното помещение на монасите, до скалната панорама към поречието на р. Русенски Лом.

Червенска крепост
Исторически маршрут в и около крепостта Червен.
Дължина: 2 км.Начало – от с. Червен през паркинга пред Крепостта, по стъпалата нагоре към входа на Калето. Могат да се разгледат скални ниши за добив на селитра.

В крепостта е осигурен постоянен екскурзовод от Русенски исторически музей. Запазени са основите на 13 църкви, включително миторополитската, болярския дворец и една от двете оригинални средновековни бойни кули в България. Слиза се до реката по стълби в западния край на крепостта до реката. Връщането по черен път срещу течението. Може да се разгледа автентично водоснабдително съоръжение към крепостта.
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.