Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Посетителски център гр. Сливен

В района на: Тунджанска хълмиста равнина - [ карта ]

Населено място: гр. Сливен

Контакт: Сливен 8800, ул. Орешак 15А, п.к. 122, т./ф.: 044/ 66 29 61

Линк: http://dppsk.sliven.info/index.php


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


разположен в началото на Хайдушката пътека, в близост до долна станция на пътническа въжена линия. Експозицията дава най-обща представа за Природен парк «Сините камъни» – нежива природа, мъхове, лишеи, гъби, тревни, дървесни и храстови видове, консервационен статус на растителни и животински видове, разнообразието на фауната.

Със Заповед № 197/17.07.98 г. на основание чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа – Национално управление по горите преобразуват Управление на Народен парк “Сините камъни” в Дирекция на Народен парк “Сините камъни”, считано от 15.07.1998 г.

Предметът на дейност:
- организира извършването на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие
- провежда образователни, интерпретационни, популяризаторски, консул
-тантски и рекламни дейности
- изгражда и поддържа парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията
- организира и участва в реализацията на туристически и рекреационни дейности
- осъществява научни и научно
-приложни дейности на територията на парка
- създава и поддържа база данни, събира и разпространява информация за парка и прилежащите територии.

Със Заповед № 46/10.01.2003 г. на основание чл.52, ал.2 и 3 от Закона за Защитените територии, чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието и горите – Национално управление по горите преобразува Дирекция на Народен парк “Сините камъни” в Дирекция на Природен парк “Сините камъни”, считано от 01.02.2003 г.

Предмет на дейност:

* Планира, финансира и организира:
- специализирани научни изследвания в областта на биоразнообразието
- провеждане на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати
- провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка
- изграждане и функциониране на системата от посетителски и информационни центрове
- разработване и издаване на информационни, рекламни, сувенирни и други популярни материали за парка
- изграждане и поддържане на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и рекреацията
- опазване на културното и историческо наследство * Координира дейности предвидени в Плана за управление, както и други инициативи и проекти, които се осъществяват от други местни органи и обществени организации, свързани с регионалното развитие, развитие на туризма, устойчиво ползване на ресурсите, опазване и възстановяване на биоразнообразието * Осъществява мониторинг върху:
- състоянието на приоритетните типове природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитените, редките, застрашените и ендемични представители на флората и фауната
- туризма в границите на парка
- въздействието на различните видове природни и антропогенни фактори върху биоразнообразието

* Контролира
- спазването на режимите и ограниченията в парка, произтичащи от нормативните документи и плана за управление
- устойчивото ползване на природните ресурси съгласно съответните устройствени планове и проекта
- туристически дейности в границите на парка
* Поддържа база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно
-историческите обекти на територията на парка и прилежащите региони
* Търси възможности за допълнително финансиране на предвидените в Плана за управление дейности чрез регионални, национални и международни финансиращи институции.


Интересни обекти в районa на центъра:

Сините камъни
Сините камъни е природен парк, част от Източна Стара планина , разположен на север от град Сливен. Името му идва от скалните масиви, които са част от парка и се виждат от града. Те се различават драстично от релефа на останалата част на Стара планина.

Синият цвят идва от специфичен мъх, с който са обрасли скалите. В зависимост от времето и от сезона този мъх изглежда по различен начин – син, сив или зелен.

Най-високата точка в природния парк е връх Българка – 1181 м., който е и най-високия връх в Източна Стара планина. Връх Българка е лесно достъпен и често посещаван от туристи.

Сред най-големите богатства на парка са птиците, които съставляват 70% от животинското царство. В парка се срещат 145 вида птици, някои от които могат да се видят само тук.

Карандила
Карандила е местност близо до Сливен, част от парк Сините камъни. В нея има много ведомствени станции, спортни съоръжения, хотел, дори изкуствено езеро, което я прави местен курорт.

До местността може да се стигне по няколко начина. Най-интересният от тях е половинчасовата разходка с лифт. Началната станция се намира в подножието на планината, на километър от Сливен. Трасето на лифта минава през живописни местности и стръмни пропасти.

До Карандила води и т.нар. Хайдушка пътека, използвана често от местните хора. Тя не е трудна за покоряване и също е добър начин да се насладите на красиви гледки и да поддържате тонуса си в същото време. За по-мързеливите има и асфалтов път, който води до местността.

На най-високата точка тук е изградена телевизионната кула, която се вижда от десетки километри разстояние. До нея има площадка за делтапланеризъм. Това е един от често практикуваните тук екстремни спортове, за което благоприятства и почти постоянният сливенски вятър.

Името Карандила идва вероятно от времето, когато в Сливен е върлувала черна чума. Тогава много хора се изнесли в местността, за да се спасят от болестта. Счита се, че слабата радиация от урановите залежи в района е унищожила чумата и е предпазила приютилите се тук бежанци. Заради това, че местността е използвана в черни времена, вероятно е наречена и черна - кара.


Обикновена пърчовка(Himantoglossum hircinum) Халката Природен парк Сините камъни


Възможности за настаняване в центъра и околностите:

Хотел „Империа”


Разположен в подножието на неповторимия със своя алпийски вид скален масив „Сините камъни”.

Перфектно обслужване и условия, които правят престоя незабравим.

Категория:****

Капацитет: 49 стаи с телевизор, мини бар, пряк телефон

Екстри: фитнес, сауна, конферентна зала, ресторант, лоби бар, нощен бар, дискотека, открит басейн, лятна градина.

Адрес:м-т „Дюлева река”

Тел.: (044) 66 75 99 - управител; (044) 66 73 76 – други; факс: (044) 66 73 20

E-mail: imperia@hotelimperia.net

http ://www.mperia.sliven.netХотелски комплекс "Шато Алпиа"

Комплекс с впечатляваща архитектура – тип алпийски стил. Намиращ се в подножието на Природен парк „Сините камъни”.

Предлага много добри условия за почивка, развлечения, бизнес срещи, ловен туризъм.

Категория: ***

Капацитет: 14 двойни стаи, 3 единични стаи, 5 апартамента.

Екстри: телефон и телевизор в стаята, сателит, минибар, хладилник, самостоятелна тоалетна и баня, обслужване по стаите, пране и химическо чистене, персонален сейф, телефон на рецепцията, ресторант, паркинг.

Адрес: ул. „Великокняжевска” № 13

Тел.: (044) 66 80 15 - управител; (044) 66 80 18 –рецепция

E-mail: alpia-tur@iradeum.com

Website: http//www.alpia-tur.comХотел „Парк Централ”

Разположен в централната градска част, откъдето се открива гледка към пешеходната зона и Сините камъни.

Категория: ***

Капацитет: 47 стаи - 16 единични; 23 студиа, 7 апартамента, 1VIP

Екстри:телефон и телевизор в стаята, минибар, хладилник, климатик, самостоятелна тоалетна и баня с вана, обслужване по стаите, пране и химическо чистене, персонален сейф, телефон на рецепцията, сауна, конгресен център, бар, кафе-сладкарница, магазин, паркинг, автобусна спирка, такси.

Адрес: ул. „Цар Освободител” № 6

Тел.: (044) 50 17 02 - управител; (044)50 17 00 и 50 17 01–рецепция; факс: (044) 50 17 75

E-mail: reception@hotel-park-central.bg

Website: http://www.hotel-park-central.bg

Комплекс „Национал”

Разположен в архитектурен резерват „Добри Желязков – Фабрикаджията” в централната част на гр. Сливен.

Категория: ***

Капацитет: 34 стаи, ресторант със 70 места, лятна градина с 250 места, конферентна зала с 45 места, бизнес зала с 20 места.

Екстри: телефон и телевизор в стаята, минибар, климатик, самостоятеилна тоалетна с баня и вана, обслужване по стаите, пране и химическо чистене, персонален сейф, бар, телефон на рецепцията, паркинг, автобусна спирка, такси, риболов.

Адрес: 8800 Сливен, ул. „Великокняжевска” 29

Тел.: (044) 62 29 29 – управител; (04) 66 29 29 – рецепция; факс: (044) 66 26 06

website: http://www.villa-miroglio.com/

Хижа „Карандила”

Масивна триетажна сграда в центъра на местност "Карандила" в Природен парк „Сините камъни” на 950 м. надморска височина.

Капацитет:1 стая с 2 легла, 1 стая с 3 легла и 2 стая с 4 легла на ІІ етаж; 1 стая с 1 легло, 1 стая с 3 легла и 1 стая с 4 легла на ІІІ етаж. На І етаж столова с кухня за самостоятелно приготвяне на храна. На всеки етаж има общи санитарни възли.

Екстри: локално парно.

В хижата има печат за Стоте национални обекта.

Адрес: Местност „Карандила” на ДПП „Сините камъни”, хижа „Карандила”

Тел.: (044) 66 32 04; (044) 62 24 32; (044) 62 53 61; (044) 66 75 58

Природен парк Сините камъни Природен парк Сините камъни Природен парк Сините камъни Природен парк Сините камъни Природен парк Сините камъни


  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.