Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Природозащитен информационен център -Драгалевци

В района на: Витошки и Софийски район - [ карта ]

Населено място: София, Драгалевци

Контакт: София, Драгалевци, Тeлефон: 967 31 40

Линк: http://www.vitoshacentre.org/index.html


Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Природозащитният информационен център -Драгалевци е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. Създаден е по повод 60-та годишнина от обявяването на най-стария парк в Югоизточна Европа – Витоша, и функционира от май 1998 година.

Тук можете да получите информация за:
• Витоша - геоложко минало, културно-историческо наследство, флора, фауна, резервати, др.
• Туристически центрове
• Транспорт
• Места за настаняване
• Спорт и туризъм
• Забележителности
• други защитени територии в България

Природозащитният информационен център «Витоша» :
• Организира чествания на празници, свързани с опазване на околната среда
• Сътрудничи с детски градини, училища, университети за провеждане на образователни екологични програми • зелени училища, учебни практики, уроци на открито и др.
• Организира акции за почистване на различни участъци на територията на Витоша
• Провежда тематични лекции и беседи за планината Витоша.
• има възможност за прожекция на над 100 филма на природозащитна тематика, както и диапозитиви на защитени видове и други.


Съществуващата в Центъра постоянна експозиционна площ предлага оригинално пътешествие в планината, започващо от подвитошките селища до най-високата й точка – Черни връх (2290 м н.в.) – възможност да научим за традициите и обичаите на населението, живеело в околните райони, живота в планината, как и кога е произлязла, кои са нейните обитатели, други любопитни факти.

Очарователно кътче в Центъра е Наблюдателната кула, която е станала любимо място за много от посетителите, които понякога се отбиват, само за да се насладят на гледката към София.


Интересни обекти в районa на центъра:

Природозащитният информационен център «Витоша» е изграден в подножието на планината на около 1 км над кв. «Драгалевци» в близост до Драгалевския манастир.


Транспортни връзки в района на центъра:


Как да стигнем с автомобил

От центъра на кв. "Драгалевци" се тръгва по главния път към туристически център “Алеко”. Посетителският център се намира вдясно от пътя, на около 300 м след разклона за лифтова станция “Бай Кръстьо”.

Как да стигнем с автобус

С автобус № 93 - от Хладилника се достига до долна станция на лифт “Бай Кръстьо”. Тръгва се по асфалтовия път към Драгалевския манастир, след около 100 метра вдясно започва кратка пътека, която води до главния път за туристически център “Алеко”, пресича се и се достига до Центъра. (около 5 мин).

С автобус № 64 - от Хладилника се достига до площада в центъра на кв. "Драгалевци". Оттам се тръгва по главният път за туристически център “Алеко”, вдясно от него има табела и начало на пътека, водеща до Центъра. Необходими са около 20 мин., за да достигнете до него.
Вход Природен парк „Витоша” откъм Драгалевци Витоша - лифта при Драгалевци Боянски водопад София - изглед от Боянския водопад Витоша Витоша - пътят към Алеко Витоша - зиме Морените
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.