Центрове:

Нашите партньори

Представяме ви:

Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки

В района на: Източна Стара планина

Населено място: с.Баня

Контакт: Ива Лаловска

Линк: http://www.geachelonia.org

Експозиционната зала на Центъра за костенурки Заграждения за малки костенурки Изглед от терасата на центъра.

Описание, дейности на центъра, мисия, по-важни проекти:


Фондация "Геа Челониа" е първата неправителствена организация в България, посветена на опазване и изучаване на костенурките. През 2009 г. Фондацията стартира изграждането на посетителски център към съществуващия от 2007 г. спасителен център за костенурки в село Баня, община Несебър, на 4 км. От Иракли. Изграждането на Посетителският център е финансирано от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд. Освен подслон и лечение на пострадали костенурки, центърът дава възможност  за реализиране на научни изследвания, както и на информационно-образователни и туристически програми, като допринася за повишаване екологичната култура на посетителите и местните хора. В центъра може да се наблюдават двата вида сухоземни костенурки, срещащи се на територията на България – шипоопашата и шипобедрена. За тях са създадени подходящи условия в двора на центъра, максимално близки до естествените – посетителят може да наблюдава новоизлюпени, млади и възрастни костенурки и да стане свидетел на интересни аспекти от тяхното поведение. Центърът разполага с експозиционна зала, манипулационно помещение за новопристигнали костенурки, офис и санитарен възел. Сградата е двуетажна с две големи тераси, проектирани за наблюдение на птици.

Посетителският център предлага:
Информационно обслужване. Центърът е специализиран в дейности по опазване на сухоземните костенурки в България и сред основните му цели е да предоставя информация за състоянието на популациите им в Еминска планина, за тяхната биология, екология, опазване на хабитатите, природозащитен статус и законова защита; да съдейства за намаляване на негативни фактори като бракониерство, горски пожари, нелегална търговия, колекционерство, консумация на костенурки; да привлича общественото внимание върху проблемите по опазване и консервационните мерки.
В центъра посетителят ще получи информация за природното богатство на района, биоразнообразието, културно-историческо наследство, обществени услуги – туристическа инфраструктура, транспорт, здравно обслужване, търговско-битови услуги. Центърът предлага широк набор от печатни материали, богат снимков и видеоматериал от района.
Екологично образование. Екипът ни  работи с местни деца и младежи, ученици и студенти от страната и чужбина. Фондацията предлага образователни програми за ученици, които са съобразени със съдържанието на учебните предмети в училище и са с различна продължителност в зависимост от учебния формат - еднодневни беседи, херпетологични екскурзии, образователни уикенди, кръжоци, зелени училища и лагери с продължителност до една седмица. Образователните програми са базирани на експертна методическа и педагогическа разработка в областта на природозащитното образование.
За най-малките ни посетители, можем да осигурим забавно-развлекателни мероприятия, включващи образователни елементи с теоретична и практическа част, тестове, игри, конкурси с използване на иновативни и творчески мероприятия.
За студентите с интереси в областта на херпетологията центъра предоставя материална база за разработване на дипломни работи, както и възможности за стажове и доброволческа работа.
Туризъм. Предлагаме туристически пакети по заявки от клиенти в сътрудничество с туристическите агенции - настаняване, хранене, водачество, презентации, видеоматериали и видеозаснемане, включително провеждане на бизнес мероприятия - работни срещи, посрещане на партньори и бизнес-гости. Гостите могат да получат информация за маршрути, интересни обекти за посещение и места за нощувка и храна в региона. Организираме познавателен екотуризъм - херпетологични и орнитологични турове. Предоставяме на гостите си зала, достъп до Интернет, ползване на телефон, факс, копирни услуги и др. Предлагаме още сувенири, тениски, картички, каталози, плакати, артикули, изработени от местните хора.
Доброволчество. Центърът е отворен за съмишленици, които да подкрепят усилията на Фондация „Геа Челония” за опазване на сухоземните костенурки. Позитивния ефект от доброволческия труд се изразява в укрепване на духа чрез споделени емоции и преживявания и лично удовлетворение от оказаната помощ за благородна кауза. Доброволците могат да работят индивидуално или в екипи. Доброволец може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който работи безвъзмездно, епизодично или постоянно за организацията.

Подпомагане на местното развитие. Екипът ни  е насочен към съдействие на местните хора за устойчиво използване на местните природни ресурси, подпомагане на развитие на селския и екотуризма; популяризиране на културно-историческите ценности и бит.


Интересни обекти в районa на центъра:

Туристически обекти:
Нос Емине; Емонски фар; Голямо Еркечко кале.

Защитени територии в района:
ПЗ Нос Емине; ЗМ Иракли; ЗМ Смриките.
Натура 2000 защитени зони:
"Емине" и „Емине-Иракли”


Транспортни връзки в района на центъра:

Републиканската пътна мрежа на територията на Еминска планина се състои от:
• първокласен път І-9, който е част от европейската пътна мрежа и в частност от път Е-87;
• първокласен път Констанца – Варна – Обзор – Бургас – Царево – Резово - Истанбул;
• третокласен път ІІІ-906 -Варна - Обзор - Дюлино, Каблешково - Бургас.
Постоянен автобусен транспорт осигурява връзка с Варна и Бургас.

Редовни автобусни линии през туристическия сезон има почти от всяко село в Еминска планина, вкл. и с.Баня, до Бургас (на 30 мин) и Слънчев бряг и Несебър (на 20 мин). Маршрутни таксита, минибусове и таксита се движат по един и същ маршрут - главен път Варна-Бургас.


Екопътеки/Маршрути в района:

Пешова колиба (плаж Иракли) – село Емона

Възможности за настаняване в центъра и околностите:

Центърът е в процес на изграждане на две стаи за гости за гости, разположени на втория етаж с изглед към Еминска планина и Черно море. Общият им капацитет е 4 легла. Стаите ще бъдат отворени през м. юли 2010 г. Има изграден външен санитарен възел. Центърът предлага и възможност за палаткуване.

Други възможности за настаняване в с. Баня

Хотел „Савич”
Хотелът е на три етажа с източно изложение и красив изглед към морето.Стаите са с отделен санитарен възел. Предлагат се двойни и тройни стаи и апартаменти. Към хотела работи ресторант. Разполага с вътрешен двор-градина с красива декорация и озеленяване.

За контакти: тел.  (+359) 0887 766 111  (+359) 0887 766 111 ;  (+359) 0554 22775  (+359) 0554 22775 Емил Савов, собственик

Къща за гости
Къщата е на два етажа. Разполага с две стаи с по две легла и санитарен възел. Към нея работи кафе с приятна обстановка и магазин. Отворена е целогодишно.
Собственик: Мария Червенкова.  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.