Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Форум за природа и хора

Екология и туризъм>Интересни маршрути и обекти Обратно към темите
magare
(aдминистратор)

2010-03-10 17:37:49

Озоновата дупка над Антарктида спасявала планетата от нагряване

Намаляването на озоновата дупка над Антарктида може да ускори затоплянето на южното полукълбо, твърдят учени от Университета на Лидс в статия за сп. Geophysical Research Letters. В проучването си британските изследователи са използвали съвременен компютърен модел на Земята и метеорологични данни от последните две десетилетия. Сведенията показали, че силните ветрове в района под изтънелия озонов слой повдигат във въздуха множество капчици "воден прах", съдържащи частици от морска сол. Капките спомагат за образуването на по-ярки от обичайното облаци, които отразяват повече слънчева светлина и топлина.

"Тези облаци доскоро са действали като своеобразни огледала и по този начин успешно са компенсирали повишаването на земните температури, причинено от все по-голямото количество вредни емисии, изхвърляни в атмосферата", посочва един от авторите на статията, проф. Кен Карслоу. Според него ветровете в този район на Земята обаче започват да стихват, тъй като озоновата дупка постепенно намалява, и следователно "ярките" облаци също ще намаляват. Това от своя страна ще доведе до ускоряване на повишаването на температурите в южното полукълбо и промяната на климата там.

http://www.dnevnik.bg/sviat/2010/01/26/848380_ozonovata_dupka_nad_antarktida_spasiavala_planetata_ot/

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.