Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Форум за природа и хора

Природозащитни и посетителски центрове в България>Новости в центровете Обратно към темите
Геа Челониа
(посетител)

2010-03-23 12:15:50

Предстоящи събития в Посетителския център за костенурки, с. Баня

Каним ви да участвате на екофорум на 4-6 юни 2010 г. Информация за събитието - тук: www.geachelonia.hit.bg
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.