Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Форум за природа и хора

Природозащитни и посетителски центрове в България>Нови центрове Обратно към темите
magare
(aдминистратор)

2010-04-07 22:03:46

Информационен център "Царски орел" в Тополовград

На 10 април тази година в Тополовград бе официално открит новопостроен информационен и природозащитен център, посветен на опазването на царския орел и биоразнообразието в Сакар планина. Идеята за изграждането му е провокирана от желанието да се подпомогне устойчивото развитие на региона, като се използват бизнес похвати, които не застрашават и не увреждат природата. Основните цели са да се привлекат чуждестранни и български туристи, което да доведе до генериране на приходи за местната икономика и да се създадат условия за изграждане на широка обществена подкрепа при опазването на природните богатства на региона. В центъра се помещава интерактивна изложба, която по интересен и забавен начин запознава посетителите с най-характерните представители на животинския свят в Сакар. В сградата са създадени условия за провеждане на открити уроци и беседи с ученици Източник: http://www.birdsinbulgaria.org/news.php?id=850
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.