Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Форум за природа и хора

Общи въпроси

Предложения за форума и правила

Въпроси, идеи и препоръки относно портала "Центрове за природа и хора". Държим на вашата обратна връзка!!! - (3 мнения) - последен пост - 15-04-2010

Природозащитни и посетителски центрове в България

Нови центрове

Информация за нови природозащитни и посетителски центрове в България - (1 мнения) - последен пост - 07-04-2010

Новости в центровете

Новини за опазваните обекти, новости за посетителите - (1 мнения) - последен пост - 23-03-2010

Кампании за опазване на природата

Актуална информация, предложения - (2 мнения) - последен пост - 10-03-2010

Екология и туризъм

Интересни маршрути и обекти

Къде можем да видим интересни растения и животни. - (0 мнения)

"Живи места"

За пермакултурата - (1 мнения) - последен пост - 10-03-2010

Публична тема
  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.