Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Витошки и Софийски район
Национален парков информационен център - Черни връхПриродозащитен информационен център -ДрагалевциНационален парков информационен център - Мост през моренитеНационален парков информационен център - Бистришко бранищеНационален парков информационен център - Торфеният резерват на ПлатотоНационален парков информационен център - Витошки лалета
Национален парков информационен център - МоренитеЕкологичен научно-образователен център към Зоологическа градина СофияЕкологичен научно-образователен център към Зоологическа градина София - Тигърът МърдокЕкологичен научно-образователен център към Зоологическа градина СофияЕкологичен научно-образователен център към Зоологическа градина СофияЕкологичен научно-образователен център към Зоологическа градина София
Екологичен научно-образователен център към Зоологическа градина София - СурикатиЕкологичен научно-образователен център към Зоологическа градина СофияПриродозащитен информационен център -ДрагалевциПриродозащитен информационен център -ДрагалевциПриродозащитен информационен център -Драгалевци - Вход Природен парк „Витоша” откъм ДрагалевциПриродозащитен информационен център -Драгалевци - Витоша - лифта при Драгалевци
Природозащитен информационен център -Драгалевци - Боянски водопадПриродозащитен информационен център -Драгалевци - София - изглед от Боянския водопадПриродозащитен информационен център -Драгалевци - ВитошаПриродозащитен информационен център -Драгалевци - Витоша - пътят към АлекоПриродозащитен информационен център -Драгалевци - Витоша - зимеПриродозащитен информационен център -Драгалевци - Морените
Природозащитен информационен център -Драгалевци

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.