Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Черноморско крайбрежие
Природозащитен център „Пода” Природозащитен център „Пода” Природозащитен център „Пода” Природозащитен център „Пода”  - Розови пеликани, езеро ВаяПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - Входна табелаПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - Въжен парк „Маймунарника”
Посетителски и информационен център “Златни пясъци” - Велоалея - зимаПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - Кът на влюбенитеПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - Маршрут природа за всичкиПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - Наблюдение на птициПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - На БежанатаПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - Побити камъни
Посетителски и информационен център “Златни пясъци” - По червения маршрутПосетителски и информационен център “Златни пясъци” - По синия маршрут

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.