Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Странджа
Музей «Горска сбирка» с. Граматиково - Велека в м. Качул, под с. ГраматиковоМузей «Горска сбирка» с. ГраматиковоИнформационно-посетителски център - ДПП «Странджа»Информационно-посетителски център - ДПП «Странджа» - Пясъчната лилияИнформационно-посетителски център - ДПП «Странджа»Информационно-посетителски център - ДПП «Странджа» - Велека
Информационно-посетителски център - ДПП «Странджа» - ВелекаПосетителски и информационен център “Златни пясъци”Посетителски и информационен център “Златни пясъци”Музей «Горска сбирка» с. Граматиково - р. Трионска

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.