Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Врачански Балкан
Природозащитен център „Натура” - гр. ВрацаПриродозащитен център „Натура” - гр. ВрацаПриродозащитен център „Натура” - гр. ВрацаПосетителски център «Леденика»Посетителски център с.Люти бродПосетителски център с. Паволче
Посетителски център «Леденика» - Алея към входа на пещератаПосетителски център «Леденика» - ВходПосетителски център «Леденика»Посетителски център «Леденика» - Езерото на желаниятаПосетителски център «Леденика»Посетителски център «Леденика»
Посетителски център «Леденика»Посетителски център «Леденика»Посетителски център «Леденика»Посетителски център «Леденика»Посетителски център «Леденика»Посетителски център с. Паволче

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.