Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Пирин
Информационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Административна сграда на Дирекция Национален парк ПиринИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Защитени растения в ПиринИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Пътят към ВихренИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Пирински еделвайсиИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - ВихренИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Вихрен и Кончето
Информационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - ВихренИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - ВихренИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Бъндеришки чукарИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Василашките езераИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Заслон „Тевно езеро”Информационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Връх Тодорка
Информационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Джангал (2730 м) е един от най-красивите върхове в ПиринИнформационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин» - Стражите и Полежан

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.