Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Рила
Посетителски център гр. Паничище - Сградата на Посетителски център на НП Рила – ПаничищеПосетителски център гр. Паничище - Езерото „Окото” зимеПосетителски център гр. Паничище - „Окото” през лятотоПосетителски център гр. Паничище - Пиринейска тинтява от Северозападна РилаПосетителски център гр. Паничище - Рила - Леденото езероПосетителски център гр. Паничище - Мусала - пирамидите
Посетителски център гр. Паничище - Рилски езераПосетителски център гр. Паничище - Мусаленски езера и „Свинкса”Посетителски център гр. Паничище - МусалаПосетителски център гр. Паничище - Рила - Леденото езероПосетителски център гр. Паничище - Рила-рядък растителен видПосетителски център гр. Паничище - Рила - граблива птица над Мусала
Посетителски център гр. Паничище - „Окото” на планината.Природен парк Природен парк Природен парк Природен парк Природен парк
Природен парк Природен парк Природен парк Природен парк

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.