Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Долината на Струма
Природен парк “Беласица”Природен парк “Беласица”Природен парк “Беласица”Природен парк “Беласица”Природен парк “Беласица” - Чуриловския манастирПрироден парк “Беласица” - Лилиум
Природен парк “Беласица”Природен парк “Беласица”Природен парк “Беласица”Център за едрите хищници „Влахи”Център за едрите хищници „Влахи”Център за едрите хищници „Влахи”

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.