Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Източна Стара планина
Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки - Експозиционната зала на Центъра за костенуркиЦентър за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки - Заграждения за малки костенуркиЦентър за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенуркиЦентър за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенуркиЦентър за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки - Изглед от терасата на центъра.Център за размножаване на сухоземни костенурки  - Драгоман - testudo hermanni
Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенуркиЦентър за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенуркиЦентър за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.