Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Нашите партньори

Галерия

Централен Балкан
Природозащитен образователен център «Звездица»   - Хижа „ ЕХО ”Природозащитен образователен център «Звездица»  Учебно - информационен център, Централен офис Габрово Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Райското пръскалоУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Калоферски купен Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Калоферски купен
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Резерват „Козя стена”Информационен център гр. КлисураИнформационен център гр. Черни ОсъмПрироден парк „Българка”Природен парк „Българка”Природен парк „Българка”
Природен парк „Българка”Природен парк „Българка”Природен парк „Българка”Природен парк „Българка”Природен парк „Българка”Природен парк „Българка”
Природен парк „Българка”Природен парк „Българка” - Кочиева метличинаПрироден парк „Българка” - УзанаПрироден парк „Българка”Природен парк „Българка”Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Етъра, Габрово
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Етъра, ГабровоУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - м. УзанаУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Узана зимеУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Соколски манастрирУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - ДжендемаУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Изглед към Джендема
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Северен ДжендемУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Калоферски купениУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Изглед към купенаУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Връх БотевУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Райското пръскалоУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Връх Ботев
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Масивът Ботев и „Райското пръскало”Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Пътят от север към връх БотевУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Пътят от север към връх БотевУчебно - информационен център, Централен офис Габрово Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Вход Национален парк „Централен Балкан” откъм КалоферУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Кривините
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - ПаницитеУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - ПаницитеУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Бивак св. КирикУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Масите на ФлинстоунУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Хижа „Рай”Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Хижа „Рай”
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - Хижа „Рай”Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - легендаУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - ВодопадиУчебно - информационен център, Централен офис Габрово Учебно - информационен център, Централен офис Габрово Учебно - информационен център, Централен офис Габрово
Учебно - информационен център, Централен офис Габрово  - КукурякУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - КамбанкиУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - ДъждовникУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - орелУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - МечкаУчебно - информационен център, Централен офис Габрово  - орел

Всеки може да предложи снимка, показваща природозащитни центрове, събития, а също и местности около центровете, екопътеки, маршрути и пр. След като бъде прегледана, тя ще бъде поместена. За да качите снимки е необходимо обаче да сте регистриран и "да влезете"

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.