Търсене
   Изберете област:
   Ключови думи:
   Изберете начин на търсене:
Нашите партньори

Каталог

Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки

В района на: Източна Стара планина

Контакт: Ива Лаловска

Линк: http://www.geachelonia.org

Фондация "Геа Челониа" е първата неправителствена организация в България, посветена на опазване и изучаване на костенурките. През 2009 г. Фондацията стартира изграждането на посетителски център към съществуващия от 2007 г. спасителен център за костенурки в село Баня, община Несебър, на 4 км. От Иракли. Изграждането на Посетителският център е финансирано от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд. Освен подслон и лечение на пострадали костенурки, центърът дава възможност  за реализиране на научни изследвания, както и на информационно-образователни и туристически програми, като допринася за повишаване екологичната ...
...още

Природен парк «Персина»

В района на: Дунавска равнина

Контакт: гр. Белене, инж. Стела Божинова – Директор, тел. 0658/32684 и 32686

Линк: http://www.persina.bg

Природен парк Персина е единственият парк по поречието на р. Дунав, обявен е през 2000 г. с площ 21762,2 ха. Разположен е на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов. Паркът обхваща множество острови и територии, заети с естествени заливни гори, вътрешни блата и крайдунавски влажни зони..Уникалността и голямата значимост на островите превръща парка в най-голямото по площ Рамсарско място в България. За да се съхранят и опазят тези уникални екосистеми, на територията на парка са обявени редица защитени местности и резервати.
...още

Център за опазване на влажните зони «Драгоманско блато»

В района на: Западни гранични планини

Контакт: Андрей Ралев, +359 884268552

Линк: http://balkani.org/

Това е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници от всички възрасти на тема опазване на влажните зони и карстовите форми. Всеки турист и природолюбител може да получи:
• Лекция;
• Местен водач;
• Оборудване за наблюдения на птици (зрителна тръба и бинокли);
• Определители за животни и растения, библиотека и др.;
• Информационни материали за района;
• Велосипеди за придвижването около блатото (3 броя);
• Стереомикроскоп;
• Прожекция на филм за Драгоманското блато и Чепън.

...още

Природозащитен център „Натура” - гр. Враца

В района на: Врачански Балкан

Контакт: Враца 3000, ул. Иванка Ботева 1, п.к.241, Георги Антонов - 092/66 03 18, 0888 86 65 29

Линк: http://vr-balkan.net

1. Информационни дейности:
• Осигуряване на пълна информация за територията на ПП „Врачански Балкан” и поддържане на база данни;
• Осигуряване на пълна туристическа информация за територията на ПП „Врачански Балкан” и Община Враца.


2. Образователни проекти и програми
• Тематични образователни програми за различни възрастови групи;
• Беседи за ПП  „Врачански Балкан”;
• Прожекция на филми и презентации;
• Провеждане на обучения, семинари, работни срещи;
• Провеждане на кампании и отразяване на специални природозащитни събития и дати;

3. Рекламни и PR дейности
• Участие в ...
...още

Природозащитен център „Пода”

В района на: Черноморско крайбрежие

Контакт: Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България П.к. 189 Бургас 8000 тел. / факс : /+359 56/ 500 560 ; 0885 937 836

Линк: http://www.bspb-poda.de/

Основни дейности, извършвани в ПЗЦ "Пода":

• природозащитни - свързани с дейности в защитената местност, като маркиране на границите и поддържането й; построяване на преградни съоръжения за ограничаване на неконтролирания достъп; построяване на изкуствени острови, гнезда и укрития за привличане на редки видове птици; частично управление на тръстиковите масиви; редовен мониторинг на орнитофауната. Центърът се превърна и в място за временен престой на ранени или бедстващи птици;
• образователни - съгласувани с МОН - Бургас с цел повишаване природозащитната култура на учениците от региона и страната. Организиране на ...
...още

Посетителски център гр. Паничище

В района на: Рила

Контакт: Паничище, община Сапарева баня 2650, обл.Кюстендил Страхил Гювийски, тел.: 0707/33020707 / 33 02

Линк: http://www.rilanationalpark.org/bg

Посетителски център на Национален парк Рила – Паничище - информация за национален парк Рила и неговите забележителности, за туристическите маршрути, осъществяват се образователни и интерпретативни програми, свързани с опазването на природата, Осигурява планински водачи

Центърът разполага със семинарна зала и зала за видеопрожекции, петрографска сбирка с над 180 минерали и скали, постоянни и временни изложби, богата еко библиотека, удобен за провеждане на семинари и зелени училища.

...още

Информационен център гр. Банско - дирекция на НП «Пирин»

В района на: Пирин

Контакт: Банско 2770, ул. България 4, Тел.:0749/88204, факс: 0749/88204

Линк: http://www.pirin-np.com

Дирекцията на Национален парк “Пирин” в гр. Банско разполага с добре оборудван Посетителски информационно – образователен център, даващ възможност за провеждане на извън класни форми на обучение с ученици от различни възрастови групи.
В центъра са подредени няколко тематични изложби – “Стопаните на планината”, “Гъби”, “Дървесни видове в Пирин ”, “Пирински ендемити”. Разглеждането на експозициите е съпроводено с филми и беседи, подготвени от парковите експерти. Нови теми, обогатени с презентации са : “Кафявата мечка – властелинът на нашите гори”, “Дивата коза – скалният катерач” , “Скалният орел – властелинът на висините”, ...
...още

Посетителски център «Леденика»

В района на: Врачански Балкан

Контакт: телефон: 092 62 35 53

Линк:

В Посетителски център «Леденика» е изградена експозиция и се провежда аудио – визуална беседа предимно с карстоложка и спелеоложка насоченост.
...още

Природозащитен образователен център «Звездица»

В района на: Централен Балкан

Контакт: с.Розино 4 340, община Карлово

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml

Природозащитен образователен център «Звездица» е разположен в сградата на Читалището в с. Розино, община Карлово. Той е създаден в края на 2004 г. в подкрепа на дейността на местния Екоклуб «Малката Ида» и партньорските отношения на Парковата дирекция с училището и читалището в селото.
Центърът разполага с телевизор, видeо, компютър, библиотека. Обзаведен е с 26 работни места, подходящ е за провеждането на различни образователни и обучителни занимания с деца и възрастни.

...още

Учебно - информационен център, Централен офис Габрово

В района на: Централен Балкан

Контакт: гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, Тел.: +359 66/801277, 801278, 801279, Даниела Тотева, 066 801 277 - вътр. 204 0884 260 960

Линк: http://www.centralbalkan.bg/

«Централен Балкан» е един от най – големите европейски национални паркове. Обявен е за такъв през 1991 год. за да опазва в полза на човечеството неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Площта му е около 716 кв. км. Заема най – високите части на Балкана, като дължината му е около 85 км., а ширината му е около 10 км. Горите са 61 % от националният парк, високопланинските пасища и ливади покриват останалата част. Включва 9 природни резервата, една трета от територията му.

Актуални кампании и акции:
„Природата до вашия праг” е посветена на Международната година на биоразнообразието – 2010. Екип ...
...още

Музей «Горска сбирка» с. Граматиково

В района на: Странджа

Контакт: с. Граматиково

Линк: http://www.ddsgramatikovo.com

Това е най-голямото странджанско село. Намира се на около 34 км от Царево. Експозицията «Горска сбирка», която е посветена на огромното биологично разнообразие на Странджа планина.
Първият по рода си музей в България със съвременни интерактивни елементи: Телефонна кабина с телефонен указател за разговор с птиците в гората, уредба «Езиков курс» за изучаване езиците на няколко животни, тъмна стаичка, в която ще чуете гласовете на всички нощни обитатели на гората, табла за разпознаване видовете странджански дървета по тяхната кора, кутия с бръмбари, два дървени пъзела с картата на природен парк «Странджа» и хранителната верига на животните, сандък ...
...още

Информационно-посетителски център - ДПП «Странджа»

В района на: Странджа

Контакт: 8162, Малко Търново, ул. "България" 11; тел./факс: 05952/ 36 35; тел.: 05952/ 31 60; моб.: 0886399658

Линк: http://www.strandja.bg/

Тук може да намерите подробна информация за природното, културното и историческото наследство на парка можете да откриете и туристическата карта на природен парк «Странджа». Служителите в центъра съдействат за: * Организиране на образователни състезания и екскурзии * Изготвяне на информационни образователни материали * Обучение на ученици и студенти в прилагането на природозащитни дейности
Дирекцията предлага планински, екологични, орнитологични, спортни, културно-познавателни маршрути, туристически водачи, информация за квартири и места за хранене.

...още

Посетителски и информационен център “Златни пясъци”

В района на: Черноморско крайбрежие

Контакт: 9007 Варна ПК 20, 052/355 591, 355 561

Линк: http://parkzlatnipiasaci.com/index.php

Посетителският център на Дирекция на природен парк “Златни пясъци” се намира на пътя Варна-Златни пясъци-Албена на 1км след светофара на КК “Златни пясъци”. През летния сезон (май – октомври) от град Варна до него може да се стигне с автобусни линии 109 и 209 (спирка до х-л Зора), а през останалото време с автобусна линия 109.
Оформеният кът за отдих в двора на центъра предлага ползване на барбекю, а в съчетание с новия кръгов маршрут в района позволява организирането на полудневни и еднодневни екскурзии за деца и възрастни. В непосредствена близост се намира атракцион - въжен парк “Маймунарника”.
Центърът предлага:
• водачество ...
...още

Национален парков информационен център

В района на: Витошки и Софийски район

Контакт: 1303 София, ул. Антим I, № 17, 989 53 77, 988 58 41, факс:02/ 989 53 77

Линк: http://www.park-vitosha.org

Основната му функция е да предоставя информация за защитените територии както в България , така и по света.Организира изложби за парковете, за обектите на живата и неживата им природа и културно - историческото наследство в тях.В него се извършва продажба на туристически карти, книги, дипляни, филмови материали, различни определители и др. Предоставя пътуващата изложба »Парковете в България» на училищата и детските градини в столицата.
...още

Природозащитен информационен център -Драгалевци

В района на: Витошки и Софийски район

Контакт: София, Драгалевци, Тeлефон: 967 31 40

Линк: http://www.vitoshacentre.org/index.html

Природозащитният информационен център -Драгалевци е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. Създаден е по повод 60-та годишнина от обявяването на най-стария парк в Югоизточна Европа – Витоша, и функционира от май 1998 година.

Тук можете да получите информация за:
• Витоша - геоложко минало, културно-историческо наследство, флора, фауна, резервати, др.
• Туристически центрове
• Транспорт
• Места за настаняване
• Спорт и туризъм
• Забележителности
• други защитени територии в България

Природозащитният информационен център ...
...още

Посетителски център гр. Сливен

В района на: Тунджанска хълмиста равнина

Контакт: Сливен 8800, ул. Орешак 15А, п.к. 122, т./ф.: 044/ 66 29 61

Линк: http://dppsk.sliven.info/index.php

разположен в началото на Хайдушката пътека, в близост до долна станция на пътническа въжена линия. Експозицията дава най-обща представа за Природен парк «Сините камъни» – нежива природа, мъхове, лишеи, гъби, тревни, дървесни и храстови видове, консервационен статус на растителни и животински видове, разнообразието на фауната.

Със Заповед № 197/17.07.98 г. на основание чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа – Национално управление по горите преобразуват Управление на Народен парк “Сините камъни” в Дирекция на Народен парк ...
...още

Информационен център гр. Клисура

В района на: Централен Балкан

Контакт: Клисура, п.к. 4341, читалище «20 април 1876», +359 3137/2095

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml

Разположен в сградата на Читалище «20 април 1876». популяризира богатствата и значението на НП «Централен Балкан» за България и света и се грижи за парка с цел да опазва и поддържа биологичното разнообразие, да защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризма и съобразен с екологията поминък. Центърът разполага с посетителска зала, библиотека и видеофилми от програмата «101филма за биоразнообразието», Експозиция за Национален Парк «Централен Балкан», Изложба и хербарна колекция
...още

Посетителски център с.Люти брод

В района на: Врачански Балкан

Контакт:

Линк:

В близост са природна забележителност «Новата пещера»- намира се на левия бряг на р. Искър в землището на с.Лютиброд и природна забележителност «Ритлите»- природен феномен, западно от с.Лютиброд.
...още

Посетителски център с. Паволче

В района на: Врачански Балкан

Контакт:

Линк:

Живописното селце се намира едва на 4-5 км от гр. Враца, под връх Околчица - лобното място на поета-революционер Христо Ботев – разказва Ангел. - Намира се на живописна тераса в предбалкана, отличаващ се с ясно откроените си скални масиви. Наблизо е проходът Вратцата, предпочитан от любителите на алпинизма и скалното катерене.
...още

Туристически и природозащитен център гр.Карлово

В района на: Централен Балкан

Контакт: гр. Карлово 4300, ул. Водопад 35, тел.: +359 335/95373 +359 335/95373 +359

Линк: http://www.karlovo.net

Разположен в град Карлово в подножието на Калоферска планина, изграден с цел информиране и опазване на природното разнообразие и изучаване на прилепни видове,
...още

Екологично-Информационно-Образователен център гр. Рибарица

В района на: Централен Балкан

Контакт: Рибарица 5720, общ.Тетевен ул. Г. Бенковски 188 Teл.: 06902/479, natura@abv.bg

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml

Центърът предлага и много интересни и приятни занимания като рисуване на открито, еко-игри и походи по екологични пътеки в района на Рибарица и хижа «Вежен» в сърцето на резервата «Царичина».Модерно оборудвана, експозиционна зала, богата библиотека и видеотека, учебна зала с 25 места. Предлага изложба-базар с изделия на местни занаяти и екопродукти. Предоставя туристическа информация и записва желаещи за програмата «Училище сред дивата природа»
...още

Информационен център гр. Черни Осъм

В района на: Централен Балкан

Контакт: гр. Черни Осъм 5620, община Троян, Природонаучен музей, Христо Илиев, тел.: 06962/371

Линк: http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml

разположен е в Природонаучния музей в гр. Черни Осъм и функционира в сътрудничество с него. В музея е представена фауната на средна Стара планина, а в центъра - флората на Национален парк «Централен Балкан».
Центърът разполага с богата библиотека, обособен детски кът, подходящ за провеждането на различни образователни мероприятия с най-малките деца, видеотека с филми, разкриващи природните дадености на България.

...още

Информационен център „Царски орел” в Тополовград

В района на: Източни Родопи

Контакт: Тополовград

Линк: http://www.birdsinbulgaria.org/news.php?id=850

На 10 април тази година в Тополовград бе официално открит новопостроен информационен и природозащитен център, посветен на опазването на царския орел и биоразнообразието в Сакар планина. Идеята за изграждането му е провокирана от желанието да се подпомогне устойчивото развитие на региона, като се използват бизнес похвати, които не застрашават и не увреждат природата. Основните цели са да се привлекат чуждестранни и български туристи, което да доведе до генериране на приходи за местната икономика и да се създадат условия за изграждане на широка обществена подкрепа при опазването на природните богатства на региона. В центъра се помещава ...
...още

Екологичен научно-образователен център към Зоологическа градина София

В района на: Витошки и Софийски район

Контакт: Диана Златанова – завеждащ центъра
Катерина Зарева, Венислава Рачева, Ива Асенова-еколози
телефон на Зоологическа градина София:02 868 20 43

Линк: http://www.zoosofia.eu/


Екологичният Научно-образователен Център на Зоопарк София е създаден през 1998 година. Той се занимава с изпълнение на някои от основните цели на един съвременен зоопарк, а именно наред с развлекателните функции на място за отдих сред животните, зоопаркът да се превърне в място за провеждане на активно екологично образование, систематични научни проучвания и за партньорство в природозащитни програми.
Центърът се помещава в отделна сграда в сърцето на Зоопарка, където се намират лекционна и прожекционна зала, както и клетки с дребни питомни животни, използвани в образователните дейности на центъра.

Зоопаркът в ...
...още

Природен парк „Русенски Лом”

В района на: Други територии

Контакт: Бул."Скобелев" 7 7000 Русе тел./факс: 082 872 397

Линк: http://lomea.org/

В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр. Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа - Природен Парк „Русенски Лом”. Паркът носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав. Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км. В тази заповед се описват границите и режима на стопанисване на защитената територия, както и се поставят редица условия за дейностите извършвани на територията на парка.
...още

Природен парк „Българка”

В района на: Централен Балкан

Контакт: Габрово 5300, ул. Минзухар № 1, Телефон: + 359 66 80 88 57

Линк: http://www.ppbulgarka.net

Природен парк "Българка" е разположен върху северните склонове и билните части на Шипченска и Тревнеска планини, ПП „Българка” обхваща територия от 22 000 ха. Паркът е обявен със заповед N РД – 775 от 09.08.2002 г. на МОСВ с цел опазване, възстановяване и поддържане на естествените букови екосистеми и изворите на река Янтра в горната им част. Той е най – младият парк в България
...още

Природен парк “Беласица”

В района на: Западни гранични планини

Контакт: с.Коларово, Община Петрич ул. „Беласица” № 14 тел/Факс: 07423 20-03,

Линк: http://www.belasitsa.net


Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Обявяването му е с цел:
• Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
• Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
• Опазване на защитени и ендемични животински видове, като белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos ...
...още

Посетителски център “Калиакра”

В района на: Черноморско крайбрежие

Контакт: Елена Урумчева
Посетителски център “Калиакра”
с. Българево 9660
община Каварна, област Добрич
тел. 0896798912

Линк: http://www.bbf.biodiversity.bg/indexdetail.php?id=18

През 2000 г. в рамките на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) бе създаден първият природозащитен и информационен център (ПИЦ) за Северното Черноморско крайбрежие - “Калиакра”. Сградата на центъра е с площ 83 кв.м и разполага с 5 помещения: голяма експозиционна зала, прожекционна зала. Дворът на центъра бе оформен като малка ботаническа градина, засадена с характерни за района степни растения.
Интерактивната експозиция в Центъра ще Ви запознае с най-интересните обитатели на Черно море и последните запазени степи.

Само тук може:
• да проверите познавате ли Черноморските риби
• да се ...
...още

Център за едрите хищници „Влахи”

В района на: Долината на Струма

Контакт: Тел: (02) 963 14 70 Факс: (02) 963 14 70 Адрес на офиса: София 1421, ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3

Линк: http://balkani.org/activities/education/wolf-program/

Идеята за създаване на образователен център за едрите хищници се роди в процеса на работата по изследване и опазване на вълка и впоследствие на мечката и риса. Решихме, че такова място с подробна реалистична и атрактивно поднесена информация, би било чудесно средище, където младите хора да научават повече за природата и необходимостта от опазването и. Избрахме село Влахи за място, където да създадем този център, тъй като с всички концентрирани там природозащитни дейности селото само по себе си се превръща в своеобразно „място за среща с природата”.

Центъра се изгражда в партньорство между Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ (като ...
...още

Център за размножаване на сухоземни костенурки - Драгоман

В района на: Западни гранични планини

Контакт:

Линк: http://balkani.org/activities/species-conservation/tortoise/breeding-center/

Целта на създаването на център за размножаване на сухоземни костенурки при град Драгоман е да бъде спасена местната популация на Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), след постигане на генетично стабилна колония в контролирани условия.

Костенурките изцяло са изчезнали от селата около Драгоманското блато. По долината на река Нишава и в района на Калотина обаче са останалите единични възрастни екземпляри, които не могат да се срещнат помежду си, за да се размножат и оставят поколение. Необходимо е да бъдат събрани на едно място докато са все още в размножителна възраст, за да се получи младо поколение от същия ...
...още

Природен парк "Рилски манастир"

В района на: Рила

Контакт: гр. Рила 2630
ул. Бенковски №2
тел./факс +359 7054 2293
Инж. Вангел Аврамов - директор - GSM 0889899950
Инж. Камен Гълъбов - експерт "Гори" GSM 0885201276
Десислава Андонова - експерт "Фауна" GSM 0885201276
Инж. Мария Христова - експерт "Флора"
Райна Пашова - експерт "Връзки с обществеността" GSM 0885201277
Васил Янев - отговорен счетоводител GSM 0888151115
Райко Йорданин - шофьор - домакин GSM 088242201

Линк: http://www.parkrilski-manastir.com/index.html

Природен парк "Рилски манастир" е създаден през 2000 г., когато част от Национален парк "Рила" с площ от 25 253,2 ха е обособена в Природен парк, при запазване на същия режим на стопанисване, охрана и провеждане на мероприятия в тези територии.Разположен е в югозападната част на Рила планина.

Паркът е защитена територия с една от най-високите за страната степен на естественост, стабилност и представителност на екосистемите.Това уникално биологично разнообразие се изразява в 1400 вида висши растения, от които 96 са включени в Червената книга на България и над 202 вида гръбначни животни, от които 33 са включени в Червената книга.
...още

  Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.