Нашите партньори
Вход
   Потребителско име:
   Парола:
Търсене
   Ключови думи:
   Изберете начин на търсене:

Анкетна карта - Ако сте представител на природозащитен или посетителски център, може да го покажете в сайта, попълвайки данните за центъра ви

Новини

Информационен център "Царски орел" в Тополовград

На 10 април тази година в Тополовград бе официално открит новопостроен информационен и природозащитен център, посветен на опазването на царския орел и биоразнообразието в Сакар планина. Идеята за изграждането му е провокирана от желанието да се подпомогне устойчивото развитие на региона, като се използват бизнес похвати, които не застрашават и не увреждат природата. Основните цели са да се привлекат чуждестранни и български туристи, което да доведе до генериране на приходи за местната икономика и да се създадат условия за изграждане на широка обществена подкрепа при опазването на природните богатства на региона. В центъра се помещава интерактивна изложба, която по интересен и забавен начин запознава посетителите с най-характерните представители на животинския свят в Сакар. В сградата са създадени условия за провеждане на открити уроци и беседи с ученици. Източник: БДЗП http://www.birdsinbulgaria.org/news.php?id=850

04-07-2010

Предстоящи събития в Посетителския център за костенурки, с. Баня

Каним ви да участвате на екофорум на 4-6 юни 2010 г. Информация за събитието - тук: www.geachelonia.hit.bg

03-23-2010

Създаването на този портал е част от проекта на Фондация "Геа Челониа" „Еминска планина – модел за устойчиво развитие и природозащита в района на Централното Черноморие”, финансиран от Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП. Проектът е разработен по приоритетна област 1. Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие. Основната му цел е опазване и управление на биологичното разнообразие в района на Еминска планина чрез консервационни дейности, екологично образование и популяризиране на устойчиви практики в областта на туризма. Порталът спомага за повишаване ефективността на работа на Посетителския център за костенурки, както и на други подобни природозащитни центрове в страната, за създаване на нови партньорства и контакти с организации, управляващи подобни центрове.